Diensten

Consultancy in Industriële Automatisering

Emfasiri Consultancy B.V. is gespecialiseerd in de industriële Automatisering. De laatste 10 jaren is er veel ervaring opgedaan in de infrastructurele kunstwerken zoals beweegbare bruggen. sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen. In de industrie ligt de ervaring vooral op het gebied van het inwinnen, verwerken en ontsluiten van gegevens van PLC en SCADA systemen naar ERP.

Kijk op LinkedIn om een indruk te krijgen van de ervaring die ik als Consultant Industriële Automatisering heb opgedaan in voorgaande projecten.

Hier kunt u vinden hoe u contact met mij opneemt.

De diensten pagina is nog niet klaar. Neem gerust contact op voor meer informatie. Dank u voor uw geduld.